Pārvaldība

Iniciatori

Ilgtspējas indeksa iniciatori ir nacionālā līmeņa sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), kuri tā īstenošanai piesaistījuši dažādu ilgtspējas jomu ekspertus. Šī ir vienīgā šāda rakstura iniciatīva pasaulē, kurā spēkus apvienojuši biznesa un darba ņēmēju pārstāvji.

Ekspertu padome

Ilgtspējas indeksa Ekspertu padome izstrādā Latvijas situācijai pielāgotus indeksa kritērijus, iedvesmojoties no starptautiskās pieredzes. Ekspertu padomi veido dažādu jomu speciālisti no sekojošām organizācijām:

 • Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE)
 • BORENIUS
 • Latvijas Zaļais punkts
 • McCann Consulting
 • Spring Valley
 • TNS

Sadarbības partneri

Kritēriju pilnveidē Ekspertu padome konsultējas ar vadošajām valsts, nevalstiskajām un biznesa organizācijām:

 • Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācija
 • LR Ekonomikas ministrija
 • LR Finanšu ministrija
 • LR Labklājības ministrija
 • LR Kultūras ministrija
 • LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 • Konkurences padome
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
 • NASDAQ OMX
 • Pasaules dabas fonds
 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
 • Sabiedrība par atklātību Delna
 • Valsts darba inspekcija
 • Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisija
 • Valsts kanceleja

Aktīvākie Ilgtspējas indeksa dalībnieki veido Biznesa padomi, kura sniedz ieteikumus par kritēriju izstrādi un indeksa norisi.

Ilgtspējas indekss tika īstenots ESF projekta nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001 “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros un ar sadarbības partneru atbalstu.