Ieguvumi

Dalībnieku atsauksmes liecina, ka Ilgtspējas indekss:

  • palīdz uzņēmumiem attīstīt, ieviest un novērtēt atbildīgu uzņēmējdarbības praksi;
  • palīdz integrēt korporatīvās atbildības principus biznesa stratēģijā;
  • nodrošina vērtīgu analīzi, norādot gan uz veiksmīgākajiem sniegumiem, gan attīstības iespējām;
  • piedāvā iespēju sekot līdzi sava snieguma dinamikai, kā arī salīdzināt to ar citu uzņēmumu sniegumu;
  • sniedz iespēju izmantot indeksa rezultātus uzņēmuma komunikācijā.