Atbildīga biznesa novērtējums

Kā tas darbojas?

  • Piesaki savu uzņēmumu atbildīga biznesa novērtējumam
  • Atbildi uz 30 jautājumiem par sava uzņēmuma darbības principiem
  • Saņem rezultātus, salīdzinājumu ar citiem tirgus dalībniekiem un bezmaksas ieteikumus

Stratēģisks vadības instruments

Apzinoties, ka arī mazajiem ražošanas, tirdzniecības un citu nozaru uzņēmumiem ir svarīgi iegūt objektīvu pārskatu par savu darbību un nepieciešamajiem uzlabojumiem, piedāvājam tiem jaunu iespēju — Atbildīga biznesa novērtējumu. Ikvienas organizācijas un uzņēmuma ilgtspēja balstās atbildībā pret sociālajiem, vides un ekonomiskajiem aspektiem. Līdzīgi kā Ilgtspējas indeksā, arī Atbildīgā biznesa novērtējumā visi šie aspekti ir ietverti kritērijos, kas sadalīti piecās būtiskās sekcijās: stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, vide un sabiedrība jeb vietējā kopiena. Šo pašvērtējuma instrumentu bez maksas divas reizes gadā varēs izmantot ikviens Latvijā reģistrēts uzņēmums, tomēr pirmām kārtām tas domāts uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits nepārsniedz 50.

Uzņēmumi, kuri ir veikuši Atbildīga biznesa novērtējumu:

Serviss OZS, SIA Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts
JSRS, SIA Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts
Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība
VELOSTAT Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas
Baltijas Fizioterapija, SIA Veselības aizsardzība
Rigas Tehniskā universitāte Izglītība
Wunderkraut Latvia Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
Digital Mind AS Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
WSP SIA Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
RaviaS Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts
Evolve, SIA Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
SIA ASEIM Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
Dagmaara SIA Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbība
SIA EXPRO Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

Var kopienu atbalstīt, sniedzot materiālus vai finansiālus līdzekļus, taču var arī iesaistīties kopienas dzīvē, radot pievienoto vērtību sabiedrībai. Un arī pašiem sev, jo uzņēmums ir daļa no sabiedrības. Tātad katram uzņēmumam jāizvirza sev jautājums — ziedot vai būt vērtīgam vietējās kopienas dalībniekam?

Kitija Balcare Hauska & Partner

Ja mazie uzņēmumi vēlas būt patiesi veiksmīgi, iesaku nebaidīties un sākt kaut vai maziem soļiem veidot savu stratēģiju. Veidojiet nevis papīra versiju, bet stratēģiju, kas ir praktisks un nenovērtējams darba instruments!

Rūta Lūse Organizācijas attīstības centrs Spring Valley